Veiligheid & gezondheid / Basisveiligheid / VCA

VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Het is een certificatiesysteem dat in feite aantoont dat het bedrijf en de medewerkers aandacht besteden aan preventie en veiligheid.

Steeds meer bedrijven vragen dat de contractoren die hun diensten aanbieden, VCA gecertificeerd zijn.

Dit betekent dat alle uitvoerende medewerkers en operationele leidinggevenden dienen te slagen voor een VCA examen, basis of VOL.

Dit examen wordt aansluitend aan deze opleiding georganiseerd.

Data

 • do. 7 dec. 2023   (08:00 - 16:00)
 • do. 14 dec. 2023   (08:00 - 16:00)

Duur

16 uur

Locatie

Skaldenstraat 121 B3/B4
9042 Desteldonk

Prijs

€ 340,00

Inbegrepen

Certificaat: Diploma/Certificaat/Attest

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Extra informatie

Prijs opleiding exclusief administratiekost voor gebruik erkenning Bouwunie

In samenwerking met

ECS EUROPEAN CONTROL SERVICES - AN EQUANS COMPANY

Programma

 • Situering regelgeving en controles
 • Wetgeving: Wet op het welzijn
 • Dynamische risicobeheer
 • Interne en externe preventiedienst
 • Rechten en plichten van werkgever en opdrachtgever
 • Psychosociale risico’s,
 • Eerste hulp
 • Beroep doen op uitzendarbeid
 • Risico, preventie en beheersmaatregelen: risico-inventarisatie, -evaluatie en -analyse
 • Gedrag en veiligheid
 • Orde en netheid
 • Ongevallen: oorzaken en preventiemaatregelen, melding en analyse, aangifte
 • Arbeidsmiddelen: vaste machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap, hef en hijswerktuigen
 • Gevaarlijke stoffen: Asbest, kwartsstof, gevaarlijke producten, gasflessen, gevarendiamant
 • Noodsituaties voorkomen en bestrijden: werkvergunningen, brand(preventie), explosiegevaar, bedrijfsnoodplannen
 • Specifieke werkzaamheden: Lassen, slopen, uitgravingen en besloten ruimtes
 • Werken op een hoogte: Steigers, rolstellingen, ladders, hoogwerkers, valbeveiliging
 • Elektriciteit en straling: begrippen, gevaren, veiligheidsmaatregelen, statische elektriciteit, ioniserende straling
 • Ergonomie: de ergonomische werkplek, heffen en tillen, lawaai en trillingen, verlichting
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor gehoor, gelaat/ogen, hoofd, handen, voeten, adem, valbeveiliging