Over de opleiding

De overheid is een grote en belangrijke opdrachtgever.

De overheid is een grote en belangrijke opdrachtgever.

Er worden jaarlijks voor miljarden euro’s aan opdrachten uitgeschreven, gaande van zeer kleine

opdrachten tot enorme en ingrijpende infrastructuur- of bouwwerken.

Helaas is de reglementering complex en zijn de administratieve verplichtingen vrij zwaar. Vandaar de nood om een en ander duidelijk toe te lichten in een grondige cursus van 2 namiddagen.

Locaties en data

Duur

Telkens van 13u30 tot 17u

Prijs

Leden Bouwunie: € 125,00
Niet-leden: € 375,00

Tussenkomst

Bespaar op de opleiding met de KMO-portefeuille (Thema:bedrijfsstrategie)

Inbegrepen

Professionele locatie.

Cursusmateriaal, parking, koffie en frisdrank.

Begeleiding door expert.

Sprekers

Nadia Schepens, juridisch expert Bouwunie. Zij staat dagelijks bouwondernemers bij met vragen over bouwrecht, overheidsopdrachten, contracten, werken met buitenlanders, verzoeningscommissie en erkenningen.

Sessie 1: Van de aankondiging tot de gunning van de overheidsopdracht.

Je komt er meer te weten over de meest gebruikelijk plaatsingsprocedures, waaronder de onderhandelingsprocedure en het principe van de aangenomen factuur.

Je verneemt hoe overheidsopdrachten bekend gemaakt worden, en vooral wat je kan doen wanneer deze niet bekend gemaakt worden.

Bij het indienen van je offerte zijn er heel wat praktische aandachtpunten en valkuilen die je best vermijdt: je leert over het prijsonderzoek en de abnormale prijzen, en het rekenkundig nazicht.

Tot slot staan we stil bij de gunning en sluiting van de overheidsopdrachten. En we bespreken je rechten, wanneer uw offerte niet weerhouden werd.

Sessie 2: De uitvoering van de overheidsopdracht. 

Tijdens deze sessie zoomen we in op het samenwerken met onderaannemers bij overheidsopdrachten: welke onderaannemers mag je inzetten, hoe zit de ketenbeperking in mekaar, en welke erkenning moet jouw onderaannemer hebben enz...

Komen verder ook aan bod: alle belangrijke aspecten waarmee je tijdens de uitvoering kan geconfronteerd worden. Zoals daar zijn: de borgtocht, de wijzigingen aan de opdracht zoals bij onvoorziene omstandigheden, prijsherzieningen en wijzigingsbevelen.

Boeten en straffen kunnen door het bestuur toegepast worden, maar niet zomaar!

Wie levert het dagboek der werken aan, en wie vult het in?